Poprzednio

TRW BRAKING SYSTEMS POLSKA

Nazwa pełna

ZF BRAKING SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000053673

NIP

6971983994

REGON

411125670

Adres siedziby

Leonarda Da Vinci 7, 44-121 Gliwice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

16 października 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

71,8 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1/jeżeli powołąny został jeden członek zarządu-reprezentacja jednoosobowa 2/jeżeli powołano zarząd wieloosobowy-reprezentacja jednoosobowa

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

132,4 tys. zł

2019 r.

13,4 mln zł

2018 r.

14 mln zł

2017 r.

31 mln zł

2016 r.

29,2 mln zł

2015 r.

25,5 mln zł

2014 r.

20,9 mln zł

2013 r.

14,3 mln zł

2012 r.

12,9 mln zł

2011 r.

8,2 mln zł

2010 r.

381,9 zł

2009 r.

2,1 mln zł

2008 r.

1,6 mln zł

2007 r.

1,9 mln zł

2006 r.

4,3 mln zł

2005 r.

6,7 mln zł

2004 r.

1,9 mln zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1,9 mln zł 6,7 mln zł 4,3 mln zł 1,9 mln zł 1,6 mln zł 2,1 mln zł 381,9 zł 8,2 mln zł 12,9 mln zł 14,3 mln zł 20,9 mln zł 25,5 mln zł 29,2 mln zł 31 mln zł 14 mln zł 13,4 mln zł 132,4 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 17638 SĄD REJONOWY W KATOWICACH

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014