Nazwa pełna

AURUM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000533342

NIP

5252602209

REGON

360270166

Data rejestracji

26 listopada 2014 r.

Data ostatniej zmiany

11 stycznia 2019 r.

Adres siedziby

Bysławska 82, 04-993 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

140.5 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność holdingów finansowych

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Działalność w zakresie architektury I inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne

 • Pozostałe badania I analizy techniczne

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Sprawozdanie za okres 1 lipca 2017 r. — 30 czerwca 2018 r.
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 16 stycznia 2015 r.

  2.373.987 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 118.699.350,00 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 16 stycznia 2015 r.

  290.108 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.505.400,00 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

30.06.2015