Nazwa pełna

"ITM POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000052836

NIP

7780000892

REGON

632239507

Data rejestracji

18 października 2001 r.

Data ostatniej zmiany

4 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Św. Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

160 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

Przedmiot pozostałej działalności
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 • Sprzedaż hurtowa paliw I produktów pochodnych

 • Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

 • Pozostałe formy udzielania kredytów

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe

 • Wynajem I dzierżawa maszyn I urządzeń biurowych, włączając komputery

 • Dzierżawa własności intelektualnej I podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Reprezentacja jednoosobowa

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • 320.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 160.000.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 78 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 6958 SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002