Nazwa pełna

ELA WYRÓB FOLII I OPAKOWAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000518403

NIP

5322049003

REGON

147353865

Adres siedziby

Lubelska 2, Ostrów, 05-430 Celestynów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

1 sierpnia 2014 r.

Kapitał zakładowy

3,5 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu jest upoważniony do reprezentowania spółki samodzielnie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 1 sierpnia 2014 r.

  Wartość udziałów

  500 tys. zł

  Liczba udziałów

  10000

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 29 maja 2015 r.

  Wartość udziałów

  600 tys. zł

  Liczba udziałów

  12000

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 29 maja 2015 r.

  Wartość udziałów

  600 tys. zł

  Liczba udziałów

  12000

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 29 maja 2015 r.

  Wartość udziałów

  600 tys. zł

  Liczba udziałów

  12000

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 29 maja 2015 r.

  Wartość udziałów

  600 tys. zł

  Liczba udziałów

  12000

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 29 maja 2015 r.

  Wartość udziałów

  600 tys. zł

  Liczba udziałów

  12000

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

388,8 tys. zł

2021 r.

10,7 mln zł

2020 r.

178,6 tys. zł

2019 r.

6,9 mln zł

2018 r.

101,1 tys. zł

2017 r.

3,6 mln zł

2016 r.

64,5 tys. zł

2015 r.

82,1 tys. zł

2014 r.

11 tys. zł

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
11 tys. zł 82,1 tys. zł 64,5 tys. zł 3,6 mln zł 101,1 tys. zł 6,9 mln zł 178,6 tys. zł 10,7 mln zł 388,8 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

28,1 mln zł

10,3 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014