Nazwa pełna

VITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000509896

NIP

8792673870

REGON

341577126

Adres siedziby

57J, Ostaszewo, 87-148 Łysomice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

19 maja 2014 r.

Kapitał zakładowy

55 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki,nabywania praw i zaciągania zobowiązań uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

823 tys. zł

2021 r.

684,6 tys. zł

2020 r.

5,2 mln zł

2019 r.

549,7 tys. zł

2019
2020
2021
2023
549,7 tys. zł 5,2 mln zł 684,6 tys. zł 823 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014