Nazwa pełna

DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000505979

NIP

5922137980

REGON

220341682

Data rejestracji

11 kwietnia 2014 r.

Adres siedziby

Gajowa 31, 83-251 Pinczyn, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

8,4 mln zł

Kapitał wpłacony

8,4 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Spółka notowana na GPW

Skrót:

DEK

Liczba wyemitowanych akcji:

8,4 mln

Wartość rynkowa:

229,1 mln zł

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

6,1 mln zł

2018 r.

24,8 tys. zł

2017 r.

101,7 tys. zł

2016 r.

62,5 tys. zł

2015 r.

37 tys. zł

2014 r.

102,2 tys. zł

2013 r.

8 mln zł

2012 r.

11,2 tys. zł

2011 r.

40,4 tys. zł

2010 r.

1,6 mln zł

2009 r.

42,4 tys. zł

2008 r.

50,4 tys. zł

2007 r.

29,8 tys. zł

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2020
29,8 tys. zł 50,4 tys. zł 42,4 tys. zł 1,6 mln zł 40,4 tys. zł 11,2 tys. zł 8 mln zł 102,2 tys. zł 37 tys. zł 62,5 tys. zł 101,7 tys. zł 24,8 tys. zł 6,1 mln zł
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku gdy zarząd składa się z jednego członka, jest on uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki. Jeśli zarząd spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są: prezes zarządu samodzielnie, dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
 • Od 11 kwietnia 2014 r.

  PROKURA ŁĄCZNA, WYKONYWANA Z INNYM PROKURENTEM

 • Od 30 czerwca 2014 r.

  PROKURA ŁĄCZNA, WYKONYWANA Z INNYM PROKURENTEM

 • Od 5 lutego 2018 r.

  PROKURA ŁĄCZNA, WYKONYWANA Z INNYM PROKURENTEM

 • Od 14 sierpnia 2018 r.

  PROKURA ŁĄCZNA, WYKONYWANA Z INNYM PROKURENTEM

 • Od 11 czerwca 2019 r.

  PROKURA ŁĄCZNA, WYKONYWANA Z INNYM PROKURENTEM

Inne dane

Adres www

WWW.DEKPOL.PL

Adres e-mail

DEKPOL@DEKPOL.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013