Poprzednio

ZIELONY RYNEK 5 "BT KAPITAŁ"

Nazwa pełna

ZIELONY RYNEK 5 BT KAPITAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

KRS

0000482954

NIP

6211812790

REGON

302571217

Adres siedziby

Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Data rejestracji

28 października 2013 r.

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Kapitał wpłacony

50 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Organ reprezentacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółkę reprezentuje komplementariusz samodzielnie

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
  • wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – akcjonariusz

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5 tys. zł

Inne dane

Adres www

WWW.ZR5.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013