Nazwa pełna

NEW COGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000480454

NIP

9512371750

REGON

146912096

Adres siedziby

Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

10 października 2013 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

18 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania zarządu jednoosobowego jedyny członek zarządu reprezentuje spółkę samodzielnie. W przypadku powołania zarządu wieloosobowego, spółka reprezentowana jest przez dwóch członków zarządu łącznie albo przez jednego członka zarządu działającego łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
  • ART. 2 UST. 2 PKT 1) TIRET 5 USTAWY PPPOFT

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

12,9 mln zł

2020 r.

12,9 mln zł

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

39 mln zł

12,9 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013