Poprzednio

CHOPIN AIRPORT DEVELOPMENT

Nazwa pełna

POLSKI HOLDING HOTELOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000047774

NIP

5222482605

REGON

016046030

Adres siedziby

Komitetu Obrony Robotników 39G, 02-148 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

5 października 2001 r.

Kapitał zakładowy

1,9 mld zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do sładania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Spółka Skarbu Państwa

Podmiot wykonujący prawa z akcji

Minister Aktywów Państwowych

Udział Skarbu Państwa

100 %

Decyzje UOKiK

1 października 2018 r.

DKK-176/2018

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  1,9 mld zł

  Liczba udziałów

  19114997

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 31 wpisów historycznych
Prokurenci
 • PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 19 czerwca 2018 r.

  PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 27 kwietnia 2020 r.

  PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 1 lutego 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 1 lutego 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 30 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

12 mln zł

2021 r.

14 mln zł

2020 r.

564,5 tys. zł

2006 r.

2,7 tys. zł

2006
2020
2021
2022
2,7 tys. zł 564,5 tys. zł 14 mln zł 12 mln zł
Inne dane

Adres www

PHH.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 57647 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY - REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001