Nazwa pełna

FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000045713

NIP

5840304578

REGON

190552396

Data rejestracji

19 listopada 2001 r.

Data ostatniej zmiany

6 sierpnia 2019 r.

Adres siedziby

Jana Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Przedmiot pozostałej działalności
  • Reprodukcja zapisanych nośników informacji

  • Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

  • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

  • Wydawanie książek I periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

  • Badania I analizy techniczne

  • Reklama

  • Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji I działalności z nią związane

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

  • Pozaszkolne formy edukacji

Sprawozdanie za rok 2018
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu jest uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu zarządu. Gdy wartość zobowiązania przekracza kwotę ustaloną przez zarząd wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków zarządu

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 1740 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003