Nazwa pełna

BILDKONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000454114

NIP

5213652551

REGON

146571264

Data rejestracji

11 marca 2013 r.

Data ostatniej zmiany

12 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Ludwika Rydygiera 8 / Budynek 3A, 01-793 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność w zakresie inżynierii I związane z nią doradztwo techniczne

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność w zakresie architektury

 • Działalność portali internetowych

 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych I technicznych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 11 marca 2013 r.

  40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 11 marca 2013 r.

  30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 5 stycznia 2016 r.

  30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Adres WWW

WWW.BILDKONCEPT.PL

Adres e-mail

BIURO@BILDKONCEPT.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

01.01.2013