Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 17, obowiązujące od 3 kwietnia 2019 r.

Nazwa pełna

SPÓŁDZIELCZY INSTYTUT NAUKOWY G. BIERECKI SPÓŁKA JAWNA

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000438804

NIP

5851462223

REGON

221527756

Data rejestracji

2 listopada 2012 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Władysława Iv 22, 81-743 Sopot, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

Przedmiot pozostałej działalności
  • Wydawanie książek

  • Pobór, uzdatnianie I dostarczanie wody

  • Działalność holdingów finansowych

  • Działalność trustów, funduszów I podobnych instytucji finansowych

  • Zarządzanie rynkami finansowymi

  • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych

  • Działalność wspomagająca edukację

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki uprawnieni są: 1)grzegorz michał bierecki - samodzielnie; 2) jarosław szymon bierecki oraz natalia katarzyna jedlińska reprezentująca interesy majątkowe I korporacyjne spadkobierczyń adama franciszka jedlińskiego - wandy jedlińskiej, natalii katarzyny jedlińskiej I martyny jedlińskiej.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Adres WWW

WWW.SIN.EDU.PL

Adres e-mail

SIN@SIN.EDU.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012