Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 19, obowiązujące od 25 marca 2020 r.

Nazwa pełna

SPÓŁDZIELCZY INSTYTUT NAUKOWY G. BIERECKI SPÓŁKA JAWNA

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000438804

NIP

5851462223

REGON

221527756

Data rejestracji

2 listopada 2012 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Władysława Iv 22, 81-743 Sopot, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

Przedmiot pozostałej działalności
  • Wydawanie książek

  • Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

  • Działalność holdingów finansowych

  • Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

  • Zarządzanie rynkami finansowymi

  • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

  • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

  • Działalność wspomagająca edukację

Sprawozdanie za rok 2019
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki uprawnieni są: 1)grzegorz michał bierecki - samodzielnie; 2) jarosław szymon bierecki oraz natalia katarzyna jedlińska reprezentująca interesy majątkowe i korporacyjne spadkobierczyń adama franciszka jedlińskiego - wandy jedlińskiej, natalii katarzyny jedlińskiej i martyny jedlińskiej.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Adres WWW

WWW.SIN.EDU.PL

Adres e-mail

SIN@SIN.EDU.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012