Nazwa pełna

SPÓŁDZIELCZY INSTYTUT NAUKOWY G. BIERECKI SPÓŁKA JAWNA

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000438804

NIP

5851462223

REGON

221527756

Adres siedziby

Władysława Iv 22, 81-743 Sopot, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

Przedmiot pozostałej działalności
 • Wydawanie książek

 • Pobór, uzdatnianie I dostarczanie wody

 • Działalność holdingów finansowych

 • Działalność trustów, funduszów I podobnych instytucji finansowych

 • Zarządzanie rynkami finansowymi

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych

 • Działalność wspomagająca edukację

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki uprawnieni są: 1)grzegorz michał bierecki - samodzielnie; 2) jarosław szymon bierecki oraz natalia katarzyna jedlińska reprezentująca interesy majątkowe I korporacyjne spadkobierczyń adama franciszka jedlińskiego - wandy jedlińskiej, natalii katarzyny jedlińskiej I martyny jedlińskiej.

Wspólnicy
 • Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

  Ograniczona zdolność do czynności prawnych

  NIE

 • Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

  Ograniczona zdolność do czynności prawnych

  NIE

 • Związek małżeński

  NIE

  Ograniczona zdolność do czynności prawnych

  NIE

 • Związek małżeński

  NIE

  Ograniczona zdolność do czynności prawnych

  NIE

 • Związek małżeński

  NIE

  Ograniczona zdolność do czynności prawnych

  NIE

Podmioty z których powstała organizacja

Okoliczności powstania

Przekształcenie

Opis sposobu powstania podmiotu

Spółdzielczy instytut naukowy g. Bierecki spółka jawna powstała w wyniku przekształcenia spółdzielczego instytutu naukowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 551 par. 1 ksh na podstawie uchwały nr 1/10/2012 nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników z dnia 31. 10. 2012r. , rep. A nr 9402/2012, asesora notarialnego izabeli fal w gdańsku przy ul. B. Krzywoustego 35

 • Numer w rejestrze

  0000394248

Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
 • Zmiana par. 5 ust. 1, par. 5 ust. 2, par. 5 ust. 3, par. 5 ust. 4 umowy spółki jawnej dokonana uchwałą wspólników spółki jawnej podjętą dnia 14. 10. 2015 roku

 • 03. 11. 2014r. - zmiana paragrafu 6 umowy spółki

 • 03. 07. 2014r. Zmianie uległ par. 4 umowy spółki

 • 16. 04. 2014r. Zmiana paragrafu 6 umowy spółki

 • 31. 10. 2012r. , akt notarialny rep. A nr 9402/2012, asesor notarialny kamil rodziewicz z kancelarii notarialnej izabeli fal w gdańsku przy ul. B. Krzywoustego nr 35

Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 12.04.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 13.04.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 12.04.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 03.03.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 05.03.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 05.04.2013

  02. 11. 2012 - 31. 12. 2012

Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego
 • 02. 11. 2012 - 31. 12. 2012

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 02. 11. 2012 - 31. 12. 2012

Inne dane

Adres WWW

WWW.SIN.EDU.PL

Adres e-mail

SIN@SIN.EDU.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012

{{ fieldValue.v }}