Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
  • 03.04.2019

    Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

  • 12.04.2018

    Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

  • 13.04.2017

    Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

  • 12.04.2016

    Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

  • 03.03.2015

    Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

  • 05.03.2014

    Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

  • 05.04.2013

    02. 11. 2012 - 31. 12. 2012

Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego
  • 02. 11. 2012 - 31. 12. 2012

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
  • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

  • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

  • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

  • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

  • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

  • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

  • 02. 11. 2012 - 31. 12. 2012