Poprzednio

ARCELOR HUTA WARSZAWA

Nazwa pełna

ARCELORMITTAL WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000043770

NIP

1180016775

REGON

010592085

Adres siedziby

Kasprowicza 132, 01-949 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

13 września 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

380 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

19 sierpnia 2005 r.

DOK-94/2005

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  95 mln zł

  Liczba udziałów

  95000

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  285 mln zł

  Liczba udziałów

  285000

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

18,8 mln zł

2022 r.

33,7 mln zł

2021 r.

42,9 mln zł

2020 r.

29,3 mln zł

2019 r.

3,4 mln zł

2018 r.

14,9 mln zł

2017 r.

17,3 mln zł

2016 r.

9,2 mln zł

2010 r.

5,6 tys. zł

2007 r.

15,4 tys. zł

2006 r.

92,5 tys. zł

2005 r.

90,9 tys. zł

2003 r.

20,6 mln zł

2003
2005
2006
2007
2010
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20,6 mln zł 90,9 tys. zł 92,5 tys. zł 15,4 tys. zł 5,6 tys. zł 9,2 mln zł 17,3 mln zł 14,9 mln zł 3,4 mln zł 29,3 mln zł 42,9 mln zł 33,7 mln zł 18,8 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

3,9 mln zł

2 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 32672 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY - REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1992