Poprzednio

ARCELOR HUTA WARSZAWA

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

3,9 mln zł

2 mln zł