Nazwa pełna

OBERHAUSEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000379474

NIP

5252500348

REGON

142828909

Adres siedziby

Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

28 lutego 2011 r.

Kapitał zakładowy

15 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki i reprezentowania spółki uprawniony jest prezes zarządu działający samodzielnie. W przypadku gdy zarząd spółki jest wieloosobowy oświadczenia woli w imieniu spółki składają i reprezentują spółke dwaj członkowie zarządu lub członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Decyzje UOKiK

16 listopada 2023 r.

DKK-274/2023

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

174,7 tys. zł

2020 r.

5 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011