Nazwa pełna

INSTYTUT INNOWACJI I TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000375028

NIP

9662055401

REGON

200380605

Data rejestracji

3 stycznia 2011 r.

Adres siedziby

Ojca Stefana Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

800 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu działających łącznie bądź członek zarządu działający łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego - członek zarządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  800 tys. zł

  Liczba udziałów

  8000

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
 • Od 8 czerwca 2017 r.

  PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ WYŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017