Poprzednio

MILLBERY RECYCLING

Nazwa pełna

MILLBERY TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000372858

NIP

6312624400

REGON

241812056

Adres siedziby

Czeska 8 / 3, 03-902 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

14 grudnia 2010 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  31.01.2014

  Do

  08.11.2016

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu spółki, upoważnieni są każdy z członków zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 15 września 2016 r.

  Wartość udziałów

  5 tys. zł

  Liczba udziałów

  100

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5 tys. zł

2018 r.

19,1 mln zł

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

29 mln zł

19,1 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2011