Poprzednio

MILLBERY RECYCLING

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

29 mln zł

19,1 mln zł