Poprzednio

VATTENFALL SALES POLAND

Nazwa pełna

TAURON SPRZEDAŻ GZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000036971

NIP

6312241337

REGON

276551482

Adres siedziby

Barlickiego 2, 44-100 Gliwice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

23 sierpnia 2001 r.

Kapitał zakładowy

27,7 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, 2. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składnia oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

30 grudnia 2022 r.

RKR-6/2022

Klauzule niedozwolone

20 lipca 2015 r.

RKR-4/2015

Nadużywanie pozycji dominującej

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2012 r.

1,4 tys. zł

2008 r.

2 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 16550 SĄD REJONOWY W KATOWICACH

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001