Nazwa pełna

KOLEJE ŚLĄSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000357114

NIP

9542699716

REGON

241592956

Adres siedziby

Raciborska 58, 40-074 Katowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

20 maja 2010 r.

Kapitał zakładowy

140,7 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku gdy zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  140,7 mln zł

  Liczba udziałów

  281425

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 23 wpisy historyczne
Prokurenci
 • Od 25 września 2015 r.

  PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓLNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

151,9 mln zł

2022 r.

99,6 mln zł

2021 r.

67,7 mln zł

2020 r.

45,6 mln zł

2019 r.

50,2 mln zł

2018 r.

18,8 mln zł

2017 r.

548,8 mln zł

2016 r.

22,1 mln zł

2015 r.

1,3 mld zł

2014 r.

308,4 mln zł

2013 r.

199,8 mln zł

2012 r.

51,5 mln zł

2011 r.

11,3 mln zł

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
11,3 mln zł 51,5 mln zł 199,8 mln zł 308,4 mln zł 1,3 mld zł 22,1 mln zł 548,8 mln zł 18,8 mln zł 50,2 mln zł 45,6 mln zł 67,7 mln zł 99,6 mln zł 151,9 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2021 - 2027

1

72,5 mln zł

49,7 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2010