Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE "SILESIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000341002

NIP

6521705143

REGON

241371652

Adres siedziby

Górnicza 60, Czechowice-Dziedzice, 43-502 Czechowice - Dziedzice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

5 listopada 2009 r.

Kapitał zakładowy

1,2 mld zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest w przypadku powołania zarządu jednoosobowego prezes zarządu samodzienie, w przypadku powołania zarządu wieloosobowego dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 22 lutego 2021 r.

  Wartość udziałów

  1,2 mld zł

  Liczba udziałów

  23622710

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

623 tys. zł

2020 r.

260,4 tys. zł

2019 r.

85 tys. zł

2018 r.

858,6 tys. zł

2017 r.

966,2 tys. zł

2016 r.

1,3 mln zł

2015 r.

249,8 tys. zł

2014 r.

39,4 tys. zł

2013 r.

769 zł

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
769 zł 39,4 tys. zł 249,8 tys. zł 1,3 mln zł 966,2 tys. zł 858,6 tys. zł 85 tys. zł 260,4 tys. zł 623 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.PGSILESIA.PL

Adres e-mail

INFO@PGSILESIA.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009