Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)

63

Liczba organizacji

6,4 mld zł

Kapitalizacja

9,3 lat

Średni wiek organizacji

2,5 %

Udział kobiet w zarządach

Dział ten obejmuje:

  • podziemne lub odkrywkowe wydobycie paliw stałych,
  • czynności takie jak: sortowanie, czyszczenie, sprężanie i inne niezbędne czynności prowadzące do przygotowania paliw stałych do sprzedaży.

Dział ten nie obejmuje:

  • działalności usługowej związanej z wydobywaniem węgla kamiennego lub brunatnego (lignitu), sklasyfikowanej w 09.90.Z,
  • wytwarzania i przetwarzania produktów koksowania węgla, sklasyfikowanego w 19.10.Z,
  • produkcji brykietów, sklasyfikowanej w 19.20.Z.