Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

260

Liczba organizacji

1,6 mld zł

Kapitalizacja

8,4 lat

Średni wiek organizacji

14,6 %

Udział kobiet w zarządach

Dział ten obejmuje działalność usługową wspomagającą górnictwo i wydobywanie, świadczoną na zlecenie:

  • pobieranie rdzeni próbnych i dokonywanie obserwacji geologicznych,
  • wiercenia i odwierty kierunkowe, w celu określenia miejsca lokalizacji szybów ropy naftowej oraz występowania minerałów metalicznych i niemetalicznych,
  • wznoszenie wież wiertniczych,
  • budowę fundamentów szybów ropy naftowej i gazu ziemnego,
  • cementowanie odwiertów ropy naftowej i gazu ziemnego,
  • mycie, oczyszczanie i wybieranie wody z odwiertów ropy naftowej i gazu ziemnego,
  • odwadnianie kopalń i wypompowywanie wód kopalnianych,
  • usuwanie nadmiaru nagromadzonego materiału w kopalniach.