Poprzednio

DC CENTRUM

Nazwa pełna

DC CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000336924

NIP

7781464257

REGON

301142715

Adres siedziby

Reglowa 3, 60-113 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

16 września 2009 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

190 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest samodzielnie każdy członek zarządu.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 16 września 2009 r.

  Wartość udziałów

  126,6 tys. zł

  Liczba udziałów

  1266

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 22 kwietnia 2014 r.

  Wartość udziałów

  63,4 tys. zł

  Liczba udziałów

  634

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

394,1 tys. zł

2020 r.

7,5 mln zł

2019 r.

5,7 mln zł

2018 r.

154 zł

2017 r.

22,8 tys. zł

2016 r.

5,2 tys. zł

2015 r.

16,5 tys. zł

2014 r.

73 tys. zł

2013 r.

494,4 tys. zł

2012 r.

10 tys. zł

2011 r.

8,2 tys. zł

2010 r.

695,8 tys. zł

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
695,8 tys. zł 8,2 tys. zł 10 tys. zł 494,4 tys. zł 73 tys. zł 16,5 tys. zł 5,2 tys. zł 22,8 tys. zł 154 zł 5,7 mln zł 7,5 mln zł 394,1 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

11,8 mln zł

7,7 mln zł

2007 - 2013

2

1,1 mln zł

719,4 tys. zł

Łącznie

5

12,9 mln zł

8,4 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.DC-CENTRUM.PL

Adres e-mail

BIURO@DC-CENTRUM.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009