Poprzednio

DC CENTRUM

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

11,8 mln zł

7,7 mln zł

2007 - 2013

2

1,1 mln zł

719,4 tys. zł

Łącznie

5

12,9 mln zł

8,4 mln zł