Nazwa pełna

FORTUM POWER AND HEAT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000033402

NIP

1181606467

REGON

017341819

Adres siedziby

Antoniego Słonimskiego 1A, 50-304 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

9 sierpnia 2001 r.

Kapitał zakładowy

331,2 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem albo dwóch prokurentów działających łącznie. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest także jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Decyzje UOKiK

14 czerwca 2012 r.

RWR-22/2012

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

27 grudnia 2010 r.

DKK-147/2010

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  331,2 mln zł

  Liczba udziałów

  662395

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
 • Od 3 listopada 2009 r.

  PROKURA ŁĄCZNA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM ORAZ PROKURA ŁĄCZNA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

 • Od 18 lipca 2017 r.

  PROKURA ŁĄCZNA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM ORAZ PROKURA ŁĄCZNA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

 • Od 23 stycznia 2019 r.

  PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM ORAZ PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

3,4 mln zł

2022 r.

10,4 mln zł

2021 r.

29,6 mln zł

2020 r.

3,9 mln zł

2019 r.

53,8 mln zł

2018 r.

12,9 mln zł

2017 r.

7,4 mln zł

2016 r.

9,6 mln zł

2015 r.

8,2 mln zł

2014 r.

8,8 mln zł

2013 r.

995,4 tys. zł

2012 r.

989,4 tys. zł

2011 r.

979,4 tys. zł

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
979,4 tys. zł 989,4 tys. zł 995,4 tys. zł 8,8 mln zł 8,2 mln zł 9,6 mln zł 7,4 mln zł 12,9 mln zł 53,8 mln zł 3,9 mln zł 29,6 mln zł 10,4 mln zł 3,4 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

8

189,6 mln zł

71,1 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.FORTUM.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001