Poprzednio

FORTUM HEAT POLSKA

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

8

147,8 mln zł

73,5 mln zł