Poprzednio

EKO-PARK

Nazwa pełna

EKO-PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVEST SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000330971

NIP

6772328123

REGON

120939106

Adres siedziby

Armii Krajowej 19, Kraków, 30-150 Krakowie, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

4 czerwca 2009 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Uprawnionym do reprezentowania spółki jest jeden z komplementariuszy, tj. Spółka pod firmą eko-park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, samodzielnie, zgodnie ze sposobem reprezentacji, ujawnionym w krajowym rejestrze sądowym. Pozostali komplementariusze, tj. Sobiesław zasada oraz artur chwist - pozbawieni są prawa reprezentowania spółki.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009