Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 22, obowiązujące od 12 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

PEPTADERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000325596

NIP

5252446100

REGON

141690076

Data rejestracji

12 marca 2009 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Zygmunta Słomińskiego 15 / 509, 00-195 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

60.6 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

Przedmiot pozostałej działalności
  • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Pozostałe badania i analizy techniczne

  • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

  • Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

  • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem a w przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009