Nazwa pełna

KOZIENICKA GOSPODARKA KOMUNALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000315640

NIP

8121878705

REGON

141511694

Adres siedziby

Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

30 października 2008 r.

Kapitał zakładowy

117,2 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W imieniu spółki oświadczenia woli składać może prezes spółki samodzielnie bądź członek zarządu działający wspólnie z prokurentem lub dwóch prokurentów łącznie (prokura łączna).

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  117,2 mln zł

  Liczba udziałów

  234323

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

83,5 tys. zł

2022 r.

23,4 mln zł

2021 r.

152,3 tys. zł

2020 r.

76,1 tys. zł

2019 r.

98,3 tys. zł

2018 r.

84,2 tys. zł

2017 r.

104,9 tys. zł

2016 r.

153,9 tys. zł

2015 r.

23,5 tys. zł

2014 r.

2,7 tys. zł

2013 r.

472 tys. zł

2010 r.

281,1 zł

2009 r.

4,6 tys. zł

2008 r.

9,9 tys. zł

2008
2009
2010
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
9,9 tys. zł 4,6 tys. zł 281,1 zł 472 tys. zł 2,7 tys. zł 23,5 tys. zł 153,9 tys. zł 104,9 tys. zł 84,2 tys. zł 98,3 tys. zł 76,1 tys. zł 152,3 tys. zł 23,4 mln zł 83,5 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

761,2 tys. zł

317,5 tys. zł

2007 - 2013

1

1,8 mln zł

387,3 tys. zł

Łącznie

2

2,6 mln zł

704,8 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008