Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

761,2 tys. zł

317,5 tys. zł

2007 - 2013

1

1,8 mln zł

387,3 tys. zł

Łącznie

2

2,6 mln zł

704,8 tys. zł