Nazwa pełna

REMONDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000031135

NIP

7280132515

REGON

011089141

Adres siedziby

Zawodzie 18, 02-981 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

27 lipca 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

66,3 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego - dwóch członków zarządu lub członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Decyzje UOKiK

14 sierpnia 2018 r.

DKK-139/2018

Kontrola koncentracji

27 kwietnia 2017 r.

DKK-67/2017

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
 • STOSOWNIE DO TREŚCI ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT A) TIR. 5 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (DZ. U. Z 2018 R., POZ. 723, ZE ZM.) JAKO BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WSKAZUJEMY OSOBĘ FIZYCZNĄ ZAJMUJĄCĄ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W DANEJ SPÓŁCE TJ. CZŁONKÓW ZARZĄDU

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  66,3 mln zł

  Liczba udziałów

  132638

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 37 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 18 marca 2015 r.

  PROKURA ŁĄCZNA - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI PROKURENT JEST UPRAWNIONY DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM ALBO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

35,4 tys. zł

2018 r.

194,3 tys. zł

2017 r.

5,4 mln zł

2016 r.

56,8 tys. zł

2015 r.

34,1 tys. zł

2014 r.

50,9 tys. zł

2013 r.

2,1 tys. zł

2011 r.

1,1 tys. zł

2010 r.

1,8 mln zł

2006 r.

1,5 tys. zł

2006
2010
2011
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2020
1,5 tys. zł 1,8 mln zł 1,1 tys. zł 2,1 tys. zł 50,9 tys. zł 34,1 tys. zł 56,8 tys. zł 5,4 mln zł 194,3 tys. zł 35,4 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

13,3 mln zł

5,4 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 33112 SĄD REJONOWY DLA M. ST WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015