Nazwa pełna

FRU.PL SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000308871

NIP

5272579301

REGON

141451213

Data rejestracji

26 czerwca 2008 r.

Data ostatniej zmiany

26 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Wolność 7 D, 01-018 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

6.9 mln zł

Kapitał wpłacony

6.9 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostałe formy udzielania kredytów

  • Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

  • Transport lotniczy pasażerski

  • Działalność portali internetowych

  • Działalność związana z oprogramowaniem

  • Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

  • Działalność pilotów wycieczek I przewodników turystycznych

  • Działalność w zakresie informacji turystycznej

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008