Nazwa pełna

FRU.PL SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000308871

NIP

5272579301

REGON

141451213

Data rejestracji

26 czerwca 2008 r.

Adres siedziby

Wolność 7 D, 01-018 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

6.9 mln zł

Kapitał wpłacony

6.9 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostałe formy udzielania kredytów

  • Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

  • Transport lotniczy pasażerski

  • Działalność portali internetowych

  • Działalność związana z oprogramowaniem

  • Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

  • Działalność pilotów wycieczek I przewodników turystycznych

  • Działalność w zakresie informacji turystycznej

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008