Transport lotniczy

146

Liczba organizacji

410,2 mln zł

Kapitalizacja

7,9 lat

Średni wiek organizacji

18,2 %

Udział kobiet w zarządach

Dział ten obejmuje:

  • lotniczy i kosmiczny transport pasażerów i towarów.

Dział ten nie obejmuje:

  • opryskiwania upraw roślinnych, sklasyfikowanego w 01.61.Z,
  • wykonywania generalnych przeglądów samolotów i silników lotniczych, sklasyfikowanego w 33.16.Z,
  • działalności portów lotniczych, sklasyfikowanej w 52.23.Z,
  • prowadzenia reklam w powietrzu, sklasyfikowanego w 73.11.Z,
  • wykonywania fotografii lotniczej, sklasyfikowanego w 74.20.Z.