Nazwa pełna

SEA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000304563

NIP

7752583137

REGON

100511068

Adres siedziby

Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

28 kwietnia 2008 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

4,5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki do równowartości 500. 000,00 zł (pięćset tysięcy) złotych upoważniony jest samodzielnie każdy z członków zarządu spółki. 2. Prezes zarządu spółki jest uprawniony samodzielnie do składania oświadczeń w imieniu spółki niezależnie od wartości praw i obowiązków spółki. 3. Do składania oświadczeń przez członka zarządu spółki nie zajmującego stanowiska prezesa zarządu spółki w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki o równowartości przekraczającej 500. 000,00 zł (pięćset tysięcy) złotych konieczne jest współdziałanie z innym członkiem zarządu spółki albo z prokurentem.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Sprawozdanie za rok 2019

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty sprzedanych produktów towarów i materiałów

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu

Zysk brutto

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

1,4 mln zł

2020 r.

29,8 mln zł

2019 r.

595,3 tys. zł

2018 r.

1,4 tys. zł

2017 r.

16,7 tys. zł

2015 r.

202,9 tys. zł

2014 r.

132,9 tys. zł

2013 r.

200,7 tys. zł

2012 r.

406,2 tys. zł

2012
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2020
2021
406,2 tys. zł 200,7 tys. zł 132,9 tys. zł 202,9 tys. zł 16,7 tys. zł 1,4 tys. zł 595,3 tys. zł 29,8 mln zł 1,4 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008