Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

36,4 tys. zł

2021 r.

1,7 mln zł

2020 r.

15 mln zł

2019 r.

595,3 tys. zł

2018 r.

1,4 tys. zł

2017 r.

16,7 tys. zł

2015 r.

202,9 tys. zł

2014 r.

132,9 tys. zł

2013 r.

200,7 tys. zł

2012 r.

406,2 tys. zł

2012
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022
406,2 tys. zł 200,7 tys. zł 132,9 tys. zł 202,9 tys. zł 16,7 tys. zł 1,4 tys. zł 595,3 tys. zł 15 mln zł 1,7 mln zł 36,4 tys. zł