Sprawozdanie za rok 2019

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty sprzedanych produktów towarów i materiałów

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu

Zysk brutto

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 26.10.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 19.06.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 18.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 17.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 16.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 19.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 14.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 29.04.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 17.08.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 22.07.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 05.07.2013

  01. 01. 2012r. -31. 12. 2012r.

 • 20.07.2012

  01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 15.07.2011

  2010 rok

 • 29.10.2010

  01. 01. 2009r. -31. 12. 2009r.

 • 09.07.2009

  28. 04. 2008 - 31. 12. 2008

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012r. -31. 12. 2012r.

 • 01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 2010 rok

 • 01. 01. 2009r. -31. 12. 2009r.

 • 28. 04. 2008 - 31. 12. 2008

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012r. -31. 12. 2012r.

 • 01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 2010 rok

 • 01. 01. 2009r. -31. 12. 2009r.

 • 28. 04. 2008 - 31. 12. 2008

Wartość udziałów objętych za aport
 • 270 000,00 ZŁ

 • 120 000,00 ZŁ

 • 2 010 000,00 ZŁ