Nazwa pełna

ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000028860

NIP

7740001454

REGON

610188201

Adres siedziby

Chemików 7, Płock, 09-411 Płock-Biała, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

19 lipca 2001 r.

Kapitał zakładowy

1,5 mld zł

Kapitał wpłacony

1,5 mld zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwaj członkowie zarządu działający łącznie - członek zarządu działający łącznie z prokurentem do zaciągania zobowiązań i dokonywania czynności rozporządzających zwykłego zarządu o wartości nie przekraczającej 100. 000 /sto tysięcy/ złotych wystarczajęce jest oświadczenie woli i podpis jednego członka zarządu.

Zobacz jeszcze 56 wpisów historycznych
Spółka Skarbu Państwa

Podmiot wykonujący prawa z akcji

Minister Aktywów Państwowych

Udział Skarbu Państwa

27,52 %

Spółka o istotnym znaczeniu dla gospodarki

Spółka notowana na GPW

Skrót:

PKN

Liczba wyemitowanych akcji:

1,2 mld

Wartość rynkowa:

77,5 mld zł

Decyzje UOKiK

8 stycznia 2024 r.

DKK-3/2024

Kontrola koncentracji

8 listopada 2023 r.

DKK-265/2023

Pozostałe

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 95 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 16 kwietnia 2024 r.

  PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA, DO DZIAŁANIA Z JEDNYM Z PROKURENTÓW RENATA ROSIAK (PESEL: 75121402965) ALBO ROBERT CZEKAJ (PESEL: 68072600618), W ZAKRESIE SPRAW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM ODDZIAŁÓW: 1)„ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ CENTRALNY POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO W WARSZAWIE”, 2) „ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ PGNIG W SANOKU”, 3)„ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ PGNIG W ZIELONEJ GÓRZE”, 4)„ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ PGNIG W ODOLANOWIE”, 5)„ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ LABORATORIUM POMIAROWO-BADAWCZE PGNIG W WARSZAWIE”, 6)„ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ RATOWNICZA STACJA GÓRNICTWA OTWOROWEGO PGNIG W KRAKOWIE”, 7)„ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ GEOLOGII I EKSPLOATACJI PGNIG W WARSZAWIE”, 8)„ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ OBROTU HURTOWEGO POLSKIEGO GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA W WARSZAWIE”, 9)„ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ PODZIEMNEGO MAGAZYNOWANIA GAZU PGNIG W SANOKU”

 • Od 16 kwietnia 2024 r.

  PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA, DO DZIAŁANIA Z JEDNYM Z PROKURENTÓW KRZYSZTOF BERLIŃSKI (PESEL: 76031814758) ALBO ROBERT CZEKAJ (PESEL: 68072600618), W ZAKRESIE SPRAW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM ODDZIAŁÓW: 1)„ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ CENTRALNY POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO W WARSZAWIE”, 2) „ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ PGNIG W SANOKU”, 3)„ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ PGNIG W ZIELONEJ GÓRZE”, 4)„ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ PGNIG W ODOLANOWIE”, 5)„ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ LABORATORIUM POMIAROWO-BADAWCZE PGNIG W WARSZAWIE”, 6)„ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ RATOWNICZA STACJA GÓRNICTWA OTWOROWEGO PGNIG W KRAKOWIE”, 7)„ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ GEOLOGII I EKSPLOATACJI PGNIG W WARSZAWIE”, 8)„ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ OBROTU HURTOWEGO POLSKIEGO GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA W WARSZAWIE”, 9)„ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ PODZIEMNEGO MAGAZYNOWANIA GAZU PGNIG W SANOKU”

 • Od 16 kwietnia 2024 r.

  PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA, DO DZIAŁANIA Z JEDNYM Z PROKURENTÓW KRZYSZTOF BERLIŃSKI (PESEL: 76031814758) ALBO RENATA ROSIAK (PESEL: 75121402965) ALBO GRZEGORZ MARKIEWICZ (PESEL: 72022102013), W ZAKRESIE SPRAW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM ODDZIAŁÓW: 1)„ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ CENTRALNY POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO W WARSZAWIE”, 2) „ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ PGNIG W SANOKU”, 3)„ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ PGNIG W ZIELONEJ GÓRZE”, 4)„ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ PGNIG W ODOLANOWIE”, 5)„ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ LABORATORIUM POMIAROWO-BADAWCZE PGNIG W WARSZAWIE”, 6)„ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ RATOWNICZA STACJA GÓRNICTWA OTWOROWEGO PGNIG W KRAKOWIE”, 7)„ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ GEOLOGII I EKSPLOATACJI PGNIG W WARSZAWIE”, 8)„ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ OBROTU HURTOWEGO POLSKIEGO GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA W WARSZAWIE”, 9)„ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ PODZIEMNEGO MAGAZYNOWANIA GAZU PGNIG W SANOKU”

 • Od 16 kwietnia 2024 r.

  PROKURA ODDZIAŁOWA ŁĄCZNA, DO DZIAŁANIA Z ROBERT CZEKAJ (PESEL: 68072600618), W ZAKRESIE SPRAW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM ODDZIAŁÓW: 1)„ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ CENTRALNY POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO W WARSZAWIE”, 2) „ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ PGNIG W SANOKU”, 3)„ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ PGNIG W ZIELONEJ GÓRZE”, 4)„ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ PGNIG W ODOLANOWIE”, 5)„ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ LABORATORIUM POMIAROWO-BADAWCZE PGNIG W WARSZAWIE”, 6)„ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ RATOWNICZA STACJA GÓRNICTWA OTWOROWEGO PGNIG W KRAKOWIE”, 7)„ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ GEOLOGII I EKSPLOATACJI PGNIG W WARSZAWIE”, 8)„ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ OBROTU HURTOWEGO POLSKIEGO GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA W WARSZAWIE”, 9)„ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ PODZIEMNEGO MAGAZYNOWANIA GAZU PGNIG W SANOKU”

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

207 mln zł

2021 r.

192,6 mln zł

2020 r.

26,9 mln zł

2019 r.

59,2 mln zł

2018 r.

25,6 mln zł

2017 r.

46,1 mln zł

2016 r.

45,6 mln zł

2015 r.

35 mln zł

2014 r.

37,9 mln zł

2013 r.

744,1 tys. zł

2012 r.

7,1 tys. zł

2011 r.

322,7 mln zł

2010 r.

906,8 mln zł

2009 r.

750,3 mln zł

2008 r.

504,7 mln zł

2007 r.

145,5 mln zł

2006 r.

94,9 tys. zł

2005 r.

7,1 tys. zł

2004 r.

1,9 mln zł

2003 r.

63,1 mln zł

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
63,1 mln zł 1,9 mln zł 7,1 tys. zł 94,9 tys. zł 145,5 mln zł 504,7 mln zł 750,3 mln zł 906,8 mln zł 322,7 mln zł 7,1 tys. zł 744,1 tys. zł 37,9 mln zł 35 mln zł 45,6 mln zł 46,1 mln zł 25,6 mln zł 59,2 mln zł 26,9 mln zł 192,6 mln zł 207 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

15,7 mln zł

7,7 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.ORLEN.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy umowa przyznaje uprawnienia indywidualne określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 780 SĄD REJONOWY W PŁOCKU

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000