Poprzednio

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

15,7 mln zł

7,7 mln zł