Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

64

Liczba organizacji

1,5 mld zł

Kapitalizacja

9 lat

Średni wiek organizacji

14,5 %

Udział kobiet w zarządach

Dział ten obejmuje:

  • górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego,
  • wykonywanie szybów i ich wyposażenie,
  • uruchamianie separatorów, rozdzielaczy emulsji, sprzętu do odmulania,
  • produkcję ropy naftowej,
  • produkcję gazu ziemnego i płynnych węglowodorów,
  • górnictwo ropy naftowej ze złóż piasku i łupków bitumicznych.

Dział ten nie obejmuje:

  • sondowania, próbnych wierceń i prowadzenia prac poszukiwawczych ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanych w 09.10.Z
  • działalności związanej z obsługą pól naftowych i gazowych, wykonywanej na zlecenie, sklasyfikowanej w 09.10.Z,
  • rafinacji produktów naftowych, sklasyfikowanej w 19.20.Z,
  • prowadzenia pomiarów geofizycznych oraz działalności kartograficznej, sklasyfikowanych w 71.12.Z.