Nazwa pełna

HANDEL POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000285499

NIP

5170226438

REGON

180249524

Adres siedziby

Aleja Jana Pawła II 80 / 5, 00-175 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

27 lipca 2007 r.

Kapitał zakładowy

700 tys. zł

Kapitał docelowy

375 tys. zł

Kapitał wpłacony

700 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu spółki upowaznieni są: a) w przypadku powołania zarządu jednoosobowego jeden członek zarządu, b) w przypadku powołania , co najmniej dwuosobowego zarządu, dwaj członkowie zarządu działający łącznie albo członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

206 tys. zł

2022 r.

318,4 tys. zł

2021 r.

342,7 tys. zł

2020 r.

352,1 tys. zł

2019 r.

206,8 tys. zł

2018 r.

191,7 tys. zł

2017 r.

273,9 tys. zł

2016 r.

68,4 tys. zł

2015 r.

34,8 tys. zł

2013 r.

5,1 tys. zł

2009 r.

566,7 tys. zł

2009
2013
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
566,7 tys. zł 5,1 tys. zł 34,8 tys. zł 68,4 tys. zł 273,9 tys. zł 191,7 tys. zł 206,8 tys. zł 352,1 tys. zł 342,7 tys. zł 318,4 tys. zł 206 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007