Nazwa pełna

GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "TERRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000268145

NIP

6941638985

REGON

020412260

Adres siedziby

15, Prusice, 59-500 Złotoryja, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

21 listopada 2006 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy z członków zarządu uprawniony jest do samodzielnej reprezentacji spółki.

Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 21 listopada 2006 r.

  Wartość udziałów

  10 tys. zł

  Liczba udziałów

  200

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 21 listopada 2006 r.

  Wartość udziałów

  10 tys. zł

  Liczba udziałów

  200

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 21 listopada 2006 r.

  Wartość udziałów

  10 tys. zł

  Liczba udziałów

  200

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 21 listopada 2006 r.

  Wartość udziałów

  10 tys. zł

  Liczba udziałów

  200

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 21 listopada 2006 r.

  Wartość udziałów

  10 tys. zł

  Liczba udziałów

  200

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

535,8 tys. zł

2020 r.

2,4 mln zł

2019 r.

228 tys. zł

2017 r.

12,5 mln zł

2017
2019
2020
2021
12,5 mln zł 228 tys. zł 2,4 mln zł 535,8 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

24 mln zł

12,5 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007