Rybactwo

172

Liczba organizacji

72,9 mln zł

Kapitalizacja

9,1 lat

Średni wiek organizacji

19,9 %

Udział kobiet w zarządach

Dział ten obejmuje:

  • połowy ryb, skorupiaków, mięczaków i pozostałych zwierząt oraz organizmów wodnych w wodach morskich i śródlądowych,
  • chów i hodowlę ryb oraz pozostałych produktów i organizmów wodnych (np. roślin wodnych, pereł, gąbek itp.) w wodach morskich i śródlądowych,
  • działalność, która zwykle jest integralną częścią procesu produkcji i jest wykonywana na własny rachunek (np. wprowadzanie ziaren do ostryg w celu produkcji pereł).

Działalność usługowa związana z rybołówstwem oraz chowem i hodowlą ryb w wodach morskich i śródlądowych sklasyfikowana jest w odpowiednich podklasach tego działu.

Dział ten nie obejmuje:

  • przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków na statkach zajmujących się wyłącznie przetwórstwem i przechowywaniem, to jest na statkach nieprowadzących połowów lub w fabrykach znajdujących się na lądzie, sklasyfikowanego w 10.20.Z,
  • budowy i naprawy statków i łódek, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 30.1 i 33.15.Z,
  • wędkowania sportowego i rekreacyjnego, sklasyfikowanego w 93.19.Z.