Nazwa pełna

"SOTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000250236

NIP

8172006524

REGON

180102212

Adres siedziby

Obrońców Pokoju 29A, 36-100 Kolbuszowa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

2 lutego 2006 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu spółki są upoważnieni: a/ prezes zarządu i wiceprezes zarządu - samodzielnie b/ pozostali członkowie zarządu - dwóch członków zarządu łącznie

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 2 lutego 2006 r.

  Wartość udziałów

  49,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  990

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

3 mln zł

2020 r.

10,6 mln zł

2019 r.

11,2 mln zł

2018 r.

11,8 mln zł

2017 r.

8,5 mln zł

2016 r.

8,6 mln zł

2015 r.

10 mln zł

2014 r.

11,4 mln zł

2013 r.

12,2 mln zł

2012 r.

11,6 mln zł

2011 r.

9 mln zł

2010 r.

6,1 mln zł

2009 r.

3 mln zł

2008 r.

1,6 mln zł

2007 r.

337,6 tys. zł

2006 r.

71,2 tys. zł

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
71,2 tys. zł 337,6 tys. zł 1,6 mln zł 3 mln zł 6,1 mln zł 9 mln zł 11,6 mln zł 12,2 mln zł 11,4 mln zł 10 mln zł 8,6 mln zł 8,5 mln zł 11,8 mln zł 11,2 mln zł 10,6 mln zł 3 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006