Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "HORYZONT" WSPIERANIA SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ IM.ZYGMUNTA CHMIELEWSKIEGO W LUBLINIE

KRS

0000023869

NIP

7123279316

REGON

432283420

Adres siedziby

Wallenroda 2 E, 20-607 Lublin, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

28 czerwca 2001 r.

Zatrudnienie

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie działalności statutowej, gospodarczej oraz praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków zarządu.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 1967 SĄD WOJEWÓDZKI W LUBLINIE