Nazwa pełna

JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000222483

NIP

7791011327

REGON

630303023

Adres siedziby

Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

1 grudnia 2004 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

798,2 mln zł

Kapitał wpłacony

798,2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu działających łącznie, bądź też jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • ZAJMOWANIE WYŻSZEGO STANOWISKA KIEROWNICZEGO - CZŁONEK ZARZĄDU

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

2,1 mln zł

2020 r.

816,5 tys. zł

2014 r.

845,9 tys. zł

2011 r.

737,7 tys. zł

2010 r.

3,7 tys. zł

2009 r.

3,5 mln zł

2008 r.

2,6 mln zł

2007 r.

22,9 tys. zł

2006 r.

238,2 tys. zł

2005 r.

782,7 tys. zł

2004 r.

281,6 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2014
2020
2021
281,6 tys. zł 782,7 tys. zł 238,2 tys. zł 22,9 tys. zł 2,6 mln zł 3,5 mln zł 3,7 tys. zł 737,7 tys. zł 845,9 tys. zł 816,5 tys. zł 2,1 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.BIEDRONKA.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007