Sprawozdanie za rok 2020 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 04.04.2022

  Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • 20.04.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 25.03.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 29.04.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 28.03.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 31.05.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 27.05.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 14.05.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 24.04.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 10.07.2013

  01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r

 • 15.06.2012

  01. 01. 2011r. - 31. 12. 2011r.

 • 29.07.2011

  01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.

 • 10.08.2010

  01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 05.05.2009

  01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 12.05.2008

  Od 1 października 2006 r. Do 31 grudnia 2007 r.

 • 23.03.2007

  1 grudnia 2004 r. - 30 września 2006 r.

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r

 • 01. 01. 2011r. - 31. 12. 2011r.

 • 01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • Od 1 października 2006 r. Do 31 grudnia 2007 r.

 • 1 grudnia 2004 r. - 30 września 2006 r.

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r

 • 01. 01. 2011r. - 31. 12. 2011r.

 • 01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • Od 1 października 2006 r. Do 31 grudnia 2007 r.

 • 1 grudnia 2004 r. - 30 września 2006 r.

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r

 • 01. 01. 2011r. - 31. 12. 2011r.

 • 01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • Od 1 października 2006 r. Do 31 grudnia 2007 r.

 • 1 grudnia 2004 r. - 30 września 2006 r.

Wzmianki o sprawozdaniach grupy kapitałowej
 • 15.02.2007

  1 stycznia 2004 r. - 31 listopada 2004 r.

 • 1 stycznia 2004 r. - 31 listopada 2004 r.

 • 1 stycznia 2004 r. - 31 listopada 2004 r.

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  71500000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  8321412

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE