Poprzednio

ENERGA ELEKTROCIEPŁOWNIA ELBLĄG

Nazwa pełna

ENERGA KOGENERACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000207049

NIP

5782058156

REGON

170356044

Adres siedziby

Elektryczna 20A, 82-300 Elbląg, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

26 maja 2004 r.

Kapitał zakładowy

400,9 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki, w przypadku wieloosobowego zarządu upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem. Do składania oświadczeń w imieniu spółki, w przypadku jednoosobowego zarządu upoważniony jest wyłącznie członek zarządu.

Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

29 czerwca 2016 r.

DKK-94/2016

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Prokurenci
  • PROKURA ŁĄCZNA - UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

  • Od 8 marca 2024 r.

    PROKURA ŁĄCZNA - UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

0 zł

2020 r.

1,4 mln zł

2019 r.

1,9 mln zł

2018 r.

2,4 mln zł

2017 r.

3,2 mln zł

2016 r.

4,2 mln zł

2015 r.

3,5 mln zł

2014 r.

3,9 mln zł

2013 r.

40 mln zł

2011 r.

17,3 tys. zł

2009 r.

19,2 tys. zł

2006 r.

8,2 tys. zł

2005 r.

195 tys. zł

2005
2006
2009
2011
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2023
195 tys. zł 8,2 tys. zł 19,2 tys. zł 17,3 tys. zł 40 mln zł 3,9 mln zł 3,5 mln zł 4,2 mln zł 3,2 mln zł 2,4 mln zł 1,9 mln zł 1,4 mln zł 0 zł
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1177 SĄD REJONOWY W ELBLĄGU

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003