Poprzednio

LOTOS ASFALT

Nazwa pełna

RAFINERIA GDAŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000204527

NIP

5832850390

REGON

193016830

Adres siedziby

Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

26 kwietnia 2004 r.

Kapitał zakładowy

154,5 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółka jest reprezentowana przez dwóch członków zarządu działających łącznie, spośród których przynajmniej jeden jest członkiem zarządu klasy a.

 • Od 12 lutego 2018 r.

  CZŁONEK ZARZĄDU KLASY A

 • Od 6 grudnia 2021 r.

  PREZES ZARZĄDU KLASY A

 • Od 23 listopada 2022 r.

  CZŁONEK ZARZĄDU KLASY A

 • WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWYCH KLASY B

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

22 sierpnia 2022 r.

DKK-201/2022

Kontrola koncentracji

22 sierpnia 2022 r.

DKK-201/2022

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 1 sierpnia 2023 r.

  Wartość udziałów

  108,2 mln zł

  Liczba udziałów

  21630

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  46,4 mln zł

  Liczba udziałów

  9270

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 23 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

43,6 mln zł

2020 r.

1,2 mln zł

2018 r.

98,2 tys. zł

2016 r.

51,2 tys. zł

2010 r.

3,2 mln zł

2008 r.

3,3 tys. zł

2007 r.

13 tys. zł

2006 r.

1,5 mln zł

2006
2007
2008
2010
2016
2018
2020
2022
1,5 mln zł 13 tys. zł 3,3 tys. zł 3,2 mln zł 51,2 tys. zł 98,2 tys. zł 1,2 mln zł 43,6 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004